Podsumowanie 2015 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Reklama

pon., 03/14/2016 - 22:54 -- koscielniakk

3 marca 2016 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Szkoły w 2015 r.

Naradę otworzył komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. dr inż. Marek Chmiel, który przywitał wszystkich uczestników i przedstawił program spotkania. Następnie zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, za wzorową służbę, wręczył nagrodę ministra spraw wewnętrznych i administracji st. kpt. Piotrowi Chruścielowi – funkcjonariuszowi Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych. Wyróżnienie w formie nagród otrzymali również trzej kadeci Dziennego Studium Aspirantów za wzorową postawę i godne naśladowania zachowanie. 23 lutego 2016 r. miał miejsce wypadek drogowy na skrzyżowaniu ulic Sabinowskiej i Lotników w Częstochowie. W zdarzeniu udział brały dwa samochody osobowe, w których podróżowały łącznie cztery osoby. W wyniku zderzenia, z jednego z pojazdów, przez tylną boczną szybę, wypadła siedmioletnia dziewczynka, jadąca z mamą i starszą siostrą. Jako pierwsi na miejscu pojawili się przypadkowo przechodzący kadeci z Centralnej Szkoły: kdt Maciej Betka, kdt Szymon Duława, kdt Mateusz Szerffel. Kadeci wykazali się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem w prowadzeniu działań ratowniczych przed przybyciem pierwszych zastępów PSP. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili pomocy poszkodowanym, jak również zabezpieczyli biorące udział w zdarzeniu pojazdy. Po dojeździe zastępów ratowniczych przeprowadzono dalsze czynności ratownicze oraz udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przybyłe na miejsce zespoły ratownictwa medycznego przetransportowały do szpitala kobietę oraz dwójkę jej dzieci. W całym zdarzeniu na szczególne uznanie zasługuje postawa wspomnianych kadetów.

Po wręczeniu wyróżnień, naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili i omówili najważniejsze zadania realizowane przez wydziały Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r. Informacje przedstawiane były w dwóch blokach tematycznych - dydaktycznym i logistycznym. Blok dydaktyczny został podsumowany przez zastępcę komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. mgr. inż. Roberta Łazaja, natomiast blok logistyczny podsumował drugi zastępca komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. mgr inż. Jacek Antos.

Poszczególne zagadnienia omówili również specjaliści z zakresu BHP oraz spraw niejawnych.

Całą naradę podsumował komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. st. bryg. Tomasz Naczas – zastępca dyrektora Biura Szkolenia KG PSP, bryg. Piotr Kalinowski – główny specjalista w Biurze Szkolenia, komendant miejski PSP w Częstochowie st. bryg. Sławomir Olbryś, przedstawiciele pionów kształcenia i poligonu szkolnego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, przedstawiciel związków zawodowych w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie bryg. Bogumił Zalewski.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk pogratulował wyników działalności Szkoły. Nakreślił również podstawowe zadania oraz priorytety stojące przed PSP oraz Szkołą w bieżącym roku. Podsumowując ubiegły rok pracy, podziękował pracownikom za trud i życzył kolejnych sukcesów.

Opracowanie: Wydział Informacji i Promocji KG PSP na podstawie informacji z CS PSP w Częstochowie

Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Podsumowanie-2015-roku-w-Centralnej-Szkole-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-w-Czestochowie/idn:35864

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Zaznacz:

Reklama

plportal.pl