Minister Marian Banaś z wizytą w Białej Podlaskiej

Reklama

wt., 03/15/2016 - 20:42 -- koscielniakk

W piątek (11.03.) w siedzibie Izby Celnej w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie poświęcone konsolidacji służb podległych Ministrowi Finansów.

W spotkaniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Marianem Banasiem wzięli udział przedstawiciele Służby Celnej, Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej z województwa lubelskiego.

To kolejne z planowanej serii spotkań w związku z przygotowaniami do utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Minister Marian Banaś przedstawił stan prac nad planowanym połączeniem od 2017 r. Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w jedną sprawnie działającą administrację. Projekt ustawy powołującej Krajową Administrację Skarbową powinien być upubliczniony do końca marca. Ministerstwo Finansów planuje, że projekt zostanie przekazany do Sejmu w drugim kwartale 2016 r. Zgodnie z założeniami, wdrażanie zmian w organizacji urzędów powinno się rozpocząć w drugiej połowie bieżącego roku.

Według założeń nowa struktura ma być bardziej wydajna, a jednocześnie przyjazna dla podatników, zarówno tych indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Konsolidacja administracji ma też przynieść oszczędności dla budżetu państwa.

Minister Marian Banaś oraz towarzyszący mu zastępca Szefa Służby Celnej Jerzy Chrobak, dyrektor Departamentu Służby Celnej Wojciech Baranowski, zastępca dyrektora Departamentu Służby Celnej Maria Wójtowicz, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej Przemysław Krawczyk, a także Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Waldemar Chaba odpowiadali na liczne pytania obecnych na spotkaniu funkcjonariuszy i pracowników.

Po zakończonym spotkaniu minister Marian Banaś odwiedził Oddział Celny w Białej Podlaskiej - stanowiący zaplecze dla oddziału granicznego w Koroszczynie, a następnie położony w pobliżu granicy polsko-białoruskiej Oddział Celny w Małaszewiczach, przez który w ciągu roku przywożonych jest koleją na terytorium Unii Europejskiej około 5 mln ton towarów. Minister oraz towarzyszący mu goście zapoznali się z funkcjonowaniem oddziału, dostępną tam infrastrukturą oraz możliwościami tak zwanego „suchego portu" położonego na głównym szlaku kolejowym łączącym Europę z Azją, tzw. Jedwabnym Szlaku. Oddział Celny w Małaszewiczach jest jednym z nielicznych polskich oddziałów celnych biorących udział w unijno-chińskim projekcie SSTL (ang. Smart and Secure Trade Lanes).

Ostatnim etapem wizyty w bialskiej izbie celnej była wizyta na drogowym przejściu granicznym w Terespolu, największym w województwie lubelskim przejściu obsługującym ruch osobowy na granicy z Białorusią.

Autor: Marzena Siemieniuk

Źródło: Izba Celna w Białej Podlaskiej  

Źródło: https://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/minister-marian-banas-z-wizyta-w-bialej-podlaskiej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fsluzba-celna%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_

Reklama

plportal.pl