KONTROLA OSOBISTA. POLICJANT BĘDZIE MÓGŁ KONTROLOWAĆ MIEJSCA INTYMNE

Reklama

sob., 01/05/2019 - 17:49 -- zzz

 

W dniu 24.12.2018 r. weszły w życie nowe przepisy umożliwiające Policji oraz innym służbom przeprowadzanie kontroli osobistej. W związku z tym służby uzyskały dodatkowe uprawnienia i szczegółowe wytyczne jak ta czynność powinna wyglądać.

Wcześniej zakres przedmiotowy stosowania kontroli osobistej był określony bardzo "niewyraźnie":

 

"Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:[...] dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary"

 

 

Zakres przedmiotowy stosowania kontroli osobistej został poszerzony i aktualnie można ją stosować:

 

"w celu znalezienia:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub
– przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, lub mogących stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3a, 4,
4a, 6 i 7, oraz przepisów innych ustaw określających zadania Policji lub
– przedmiotów podlegających przepadkowi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia posiadania przez osobę broni lub takich przedmiotów lub uzasadnionego przypuszczenia ich użycia do
popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary
".

Ciekawostką jest to, że określono sposób przeprowadzania czynności. Co wcześniej nie było uściślone. Wiele razy różne prawnicze strony "doradzały" i "uczyły", że policjant nie może tego i tamtego np. włożyć rąk do kieszeni kazać zdjąć obuwia itd. No więc nowe przepisy nieco to zmieniły:

Kontrola osobista polega na sprawdzeniu:  

1) zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli osobistej, zwanej dalej „osobą kontrolowaną”
i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała;
2) zawartości podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, które posiada przy sobie osoba kontrolowana;
3) zawartości odzieży i obuwia osoby kontrolowanej i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, z odsłonięciem
przykrytych odzieżą powierzchni ciała w celu oraz w zakresie niezbędnym do odebrania broni lub przedmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, w przypadku gdy ujawniono ich posiadanie przez osobę kontrolowaną podczas sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1 lub 2 i gdy do ich odebrania nie jest wystarczające zastosowanie czynności określonych w pkt 1 i 2;
4) jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej;
5) miejsc intymnych osoby kontrolowanej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
"

 

Autor: 
zzz
Źródło: 
plportal.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Zaznacz:

Reklama

plportal.pl