IPN podał dane 7 osób skazanych na śmierć przez sędziego stalinowskiego S. Michnika

Reklama

pt., 10/18/2019 - 06:22 -- zzz

Dane siedmiu osób skazanych na śmierć przez sędziego stalinowskiego Stefana Michnika podał – w odpowiedzi na wniosek posła Tomasza Jaskóły – IPN. W poniedziałek  Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec mieszkającego w Szwecji b. sędziego Europejski Nakaz Aresztowania.

 

Poseł Tomasz Jaskóła (KP UPR) ponad miesiąc temu wystąpił do IPN o listę osób, które Stefan Michnik skazał na śmierć. Jak podało w informacji przesłanej w czwartek PAP Biuro Poselskie Jaskóły, w odpowiedzi na wniosek posła Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przedstawiła dane siedmiu osób skazanych przez Stefana Michnika. 

Są to osoby, jak podał IPN, "wobec których Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (lub Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie) z udziałem Stefana Michnika jako przewodniczącego składu lub sędziego orzekającego wymierzył karę śmierci".

W wykazie znaleźli się: oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz formacji będących jego kontynuacją w okresie II Wojny Światowej Zefiryn Machalla; członek konspiracyjnej organizacji niepodległościowej "Kraj" Hubert Cieślak; rzekomy współpracownik wywiadu angielskiego Edward Gubała; kurier II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa oraz placówki informacyjno-wywiadowczej "Biuro Planowania" Felicja Wolff vel Anna Neuman; członek konspiracyjnych organizacji niepodległościowych Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa oraz Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Franciszek Blok; oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Maksymilian Chojecki; oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz formacji będących jego kontynuacją w okresie II Wojny Światowej Jerzy Lewandowski.

W wykazie znaleźli się: oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz formacji będących jego kontynuacją w okresie II Wojny Światowej Zefiryn Machalla; członek konspiracyjnej organizacji niepodległościowej "Kraj" Hubert Cieślak; rzekomy współpracownik wywiadu angielskiego Edward Gubała; kurier II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa oraz placówki informacyjno-wywiadowczej "Biuro Planowania" Felicja Wolff vel Anna Neuman; członek konspiracyjnych organizacji niepodległościowych Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa oraz Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Franciszek Blok; oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Maksymilian Chojecki; oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz formacji będących jego kontynuacją w okresie II Wojny Światowej Jerzy Lewandowski.

 

W zeszłym tygodniu IPN poinformował o przedstawieniu nowych zarzutów dotyczących zbrodni sądowych wobec sędziego stalinowskiego Stefana Michnika. Jak wskazano, przestępstwa popełnione w latach 50. XX w. przez Michnika stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości, które w świetle prawa międzynarodowego nie ulegają przedawnieniu. Postępowanie przeciwko Stefanowi Michnikowi prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

 

Jak powiedział PAP dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego prok. Andrzej Pozorski, w sprawie zgromadzono obszerny i wyczerpujący materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Stefanowi Michnikowi łącznie 93 zarzutów popełnienia w 1952 i 1953 roku w Warszawie tzw. zbrodni sądowych. "To przestępstwa stanowiące zbrodnie komunistyczne i wyczerpujące znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Polegały one na wydaniu przez niego bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci oraz kary długoletniego więzienia, a także na wydaniu postanowień o tymczasowym aresztowaniu wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego" - wskazał prok. Pozorski.

W związku z nowymi zarzutami, we wrześniu Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Stefana Michnika, który od lat mieszka w Szwecji i ma obywatelstwo polskie oraz szwedzkie. W poniedziałek Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Michnika Europejski Nakaz Aresztowania.

ENA wobec tego b. stalinowskiego sędziego był już wydany w 2018 r. Na początku lutego tego roku Sąd Rejonowy w Goeteborgu zdecydował jednak, że Michnik nie będzie Polsce wydany, a jako powody odmowy wskazano przedawnienie zarzucanych Michnikowi czynów oraz jego szwedzkie obywatelstwo.

 

Tym razem pion śledczy IPN przedstawił nową argumentację prawną dotyczącą nieprzedawnienia zbrodni popełnionych przez Michnika. Jak podał prok. Pozorski, czyny zarzucone b. sędziemu stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości i były zakazane przez ówcześnie obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, zatem nie uległy one przedawnieniu, "stąd ich ściganie znajduje umocowanie zarówno w świetle przepisów prawa międzynarodowego jak i krajowego".

 

We wniosku pionu śledczego IPN do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie ENA zwrócono uwagę, że podejrzanemu grozi surowa kara. "Stefan Michnik stoi pod zarzutami popełnienia 93 zbrodni i występków o górnej granicy sankcji pozbawienia wolności wyższej niż osiem lat, w tym zabójstw, a także przestępstw, za które możliwe jest wymierzenie nawet dożywotniego pozbawienia wolności" - stwierdził prok. Pozorski.

Stefan Michnik (ur. 1929) od co najmniej 2008 r. unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą polską placówką dyplomatyczną; nie odbiera również korespondencji kierowanej do niego w śledztwie.

Autor: 
zzz
Źródło: 
PAP/INTERIA/PLPORTAL.PL

Reklama

plportal.pl