Policja popełnia kolejne przestępstwa. Grzegorz Braun składa zawiadomienie

Reklama

śr., 04/14/2021 - 06:28 -- zzz

Policja polityczna - chłopcy z prewencji, którzy dostali po 1000 złotych dodatków dopuszczają się rażącego przestępstwa, przeszkadzając w kampanii wyborczej Grzegorza Brauna. Ponadto obostrzenia wprowadzone przez rząd są sprzeczne z Konstytucją. Nie ma stanu wyjątkowego, więc zgromadzenia i działalność polityczna są legalne. Policja, która utrudnia i nęka suwerenów, pod pretekstem nielegalnych rozporządzeń, dopuszcza się przestępstw, które są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Policja przeszkadza mi w kampanii wyborczej, co jest przestępstwem - mówił we wtorek poseł Konfederacji i kandydat na prezydenta Rzeszowa Grzegorz Braun. Poinformował, że skierował w tej sprawie pisma do szefów policji oraz ich przełożonych.

policji oraz ich przełożonych.

Grzegorz Braun /Radek  Pietruszka /PAP

Grzegorz Braun/Radek Pietruszka /PAP

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Braun przekonywał, że policjanci "przeszkadzają" mu w prowadzeniu kampanii wyborczej w Rzeszowie i poinformował, że w związku z tym "zwraca uwagę" komendantowi miejskiemu policji w Rzeszowie inspektorowi Bogusławowi Kani na art. 249 Kodeksu karnego. Wyjaśnił, że dotyczy on "przestępstw przeciwko wyborom i referendum" i zaznaczył, że są one zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kandydat na włodarza Rzeszowa dodał, że pismo w tej sprawie "przesyła do wiadomości" komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz jego przełożonych, a więc - jak mówił - "ministra bezpieki" (szefa MSWiA) Mariusza Kamińskiego i "super-ministra od resortów siłowych" (wicepremiera) Jarosława Kaczyńskiego.

Braun przekonywał, że w tej sprawie "chodzi także o demokrację w Polsce". Bo jeżeli można przeszkadzać w zgromadzeniach poprzedzających głosowanie, pod takim czy innym pretekstem dziś, w jednym mieście, to co będzie jutro w innych miastach? Co będzie w kolejnych kampaniach wyborczych, ogólnopolskich, ogólnoeuropejskich? - pytał prezes Konfederacji Korony Polskiej.

Według Brauna, art. 249 "czyni przestępczym każde działanie, które można by określić jako przeszkadzanie w kampanii wyborczej". Przekonywał, że "ten jest przestępcą", kto - jak zacytował - "przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie" (pkt. 1) oraz ten, kto przeszkadza w "swobodnym wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania" (pkt. 2).

 

Polityk przekonywał, że w Rzeszowie "trwa praktyka przeszkadzania w naszych wyborczych zgromadzeniach w wykonaniu funkcjonariuszy policji państwowej". Wskazał na dezorganizowanie przez policjantów takich działań, jak "konferencje prasowe, zdjęcia i nagrania do spotów wyborczych, czy zbiórka podpisów".

Odnosząc się do opinii Brauna o działaniach policji podczas kampanii wyborczej w Rzeszowie, poseł Robert Winnicki wskazał m.in. na "konflikt interesów", gdyż rywalami Brauna mogą być przedstawiciele rządu. To nie powinno mieć miejsca i dlatego rządzący powinni się w tej sprawie jak najszybciej wycofać - ocenił.

Winnicki zwrócił uwagę, że "policja państwowa podlega rządowi, a przedstawicielem rządu w województwie, w tym wypadku w województwie podkarpackim jest wojewoda podkarpacki". W tym przypadku mamy do czynienia z konfliktem interesów. Po prostu osoba biorąca udział w okręgu wyborczym (wojewoda podkarpacka Ewa Maria Leniart - PAP) tak naprawdę jest elementem działań, które noszą znamiona konfliktu interesów - zaznaczył.

Przedterminowe wybory w Rzeszowie muszą odbyć się w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł COVID-19. Wybory odbędą się 9 maja.

Art. 249. KK Zakłócanie przebiegu wyborów Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza: 1) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie, 2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania, 3) głosowaniu lub obliczaniu głosów, 4) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 
plportal.pl
video: 

Reklama

plportal.pl