PŁACIMY PODATKI NA POLICJĘ, KTÓRA ŁAMIE KONSTYTUCJĘ, PAŁUJE KOBIETY I MORDUJE POLAKÓW

Reklama

ndz., 04/11/2021 - 18:38 -- zzz

Lata budowania pozytywnego autorytetu legły w gruzach, a Polacy mundurowych znowu nazywają milicjantami i ZOMO-wcami. Policja nie nosi imienników, jest zamaskowana i coraz bardziej brutalna. Parę dni temu dwóch policjantów (kobieta i mężczyzna) z zimną krwią zamordowali mężczyznę, a jego ciało porzucili w lesie.

Jak poinformował w piątek rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, dwoje funkcjonariuszy policji, 33-letni mężczyzna i o rok starsza kobieta zostali zatrzymani do dyspozycji prokuratury w śledztwie dot. śmierci 30-latka.

Ciało mężczyzny odnaleziono w minioną sobotę w godzinach przedpołudniowych na terenie kompleksu leśnego w pobliżu Piątku w pow. łęczyckim, kilka kilometrów od jego miejsca zamieszkania.

Policjanci podczas pandemii nie tylko łamią prawo, bo realizują rozporządzenia niezgodne z Konstytucją, ale napadają na suwerenów, łamią kobietom ręce i pałują bezbronne dziewczyny.

Chwycił za gardło, następnie obalił na ziemię

– Widziałem stwierdzenia, że policjant pałuje tę panią. To nie miało miejsca. Nastąpiło zgodne z procedurami użycie środka przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej, obezwładnienie kobiety – Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadkomisarz Kamil Rynkiewicz odniósł się do zarejestrowanych na filmie wydarzeń w Głogowie i brutalnej interwencji funkcjonariusza wobec młodej kobiety.

W Głogowie protestowano dziś przeciwko rządowym obostrzeniom z powodu pandemii, w tym przeciwko noszenia maseczek ochronnych. Doszło do starć z policją. Zarejestrowano także scenę brutalnej interwencji policjanta wobec jednej z młodych kobiet.

Pytany czy będą wyciągane konsekwencje wobec funkcjonariusza widocznego na filmie Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu odpowiada:

– Na pewno wszystko będzie jeszcze analizowane. To było duże zabezpieczenie, zgromadzenie było zaś nielegalne, uczestnicy nie stasowali się do obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią, za nic mają bezpieczeństwo swoje i innych. Mamy własne materiały związane z tym zajściem, będziemy je analizować.

Głogów: Chwycił za gardło, obalił na ziemię. Policja tłumaczy interwencję

Bolszewickie rządy PIS

Wystarczyło 6 lat PIS-owskich rządów, a państwo i jego organy przypominają bolszewicką dyktaturę. Łamanie prawa stało się tak powszechne, że przestało już kogokolwiek dziwić. Afery finansowe na szczytach władzy, wyprowadzani gigantycznych pieniędzy z budżetu państwa poprzez podstawione fundacje i stowarzyszenia, obsadzanie stanowisk z parytetu partyjnego przypomina republikę bananową afrykańskiego kraju rządzoną przez Mobutu Sese Seko, a nie dużego europejskiego kraju. Zresztą Jarosław Kaczyński postępuje jak Mobutu Sese Seko. Przede wszystkim, aby ktoś mógł sprawować funkcję publiczną, trzeba wpaść w oko prezesowi PIS i oczywiście musi to być osoba, która popełniła już jakieś przestępstwo. Postępowania jest umarzane i dzięki temu nominowany słup jest posłuszny, bo Jarosław ma na niego haka i w każdej chwili może go zniszczyć wraz z jego rodziną i skonfiskować nielegalnie zdobyty majątek.

Na co idą nasze podatki - na bicie kobiet? (film)

Karyna pluje na policjanta po czym zostaje unieszkodliwiona

Karyna pluje na policjanta po czym zostaje unieszkodliwiona

 

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła.

 

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)(link is external)(link is external)

Nie tylko należy pozywać i wszczynać postępowania karne w stosunku do funkcjonariuszy i urzędników państwowych, którzy realizują bezprawne rozporządzenia sprzeczne z Konstytucją, ale należy również upubliczniać ich wizerunki, ponieważ dopuszczają się rażących przestępstw i tylko ujawnienie ich wizerunków pozwoli na skutecznie ściganie zamaskowanych przestępców.

Przypomnijmy rotę przysięgi poicyjnej

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: - służyć wiernie Narodowi, - chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, - strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia".

 

 

Autor: 
Zzz
Źródło: 
plportal.pl
video: 

Reklama

plportal.pl