KOLEJNY BEZPRAWNY ATAK ZAMASKOWANYCH MILICJANTÓW NA WŁAŚCICIELA PUBU PIW PAW

Reklama

sob., 03/27/2021 - 13:13 -- zzz

Kolejny bezprawny napad zamaskowanych bezimiennych funkcjonariuszy policji na właściciela lokalu PiwPaw przy ul. Parkingowej w Warszawie. Właściciel pubu został zaatakowany, kiedy próbował wyjść na zewnątrz. Przewieziono go na komendę. Przedstawiciele lokalu skomentowali interwencję w ostrych słowach. Zamieścili także w sieci nagranie z tego zdarzenia.

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)(link is external)

Jak wynika z relacji świadków zamaskowani policjnaci zablokowali całą ulicę Parkingową z obu stron. Podczas interwencji mundurowi uniemożliwili wyjście z pubu PiwPaw osobom, które przebywały w środku. Zamiast tego wypuszczali te osoby pojedynczo i je spisywali. Właściciel lokalu został rzucony na ziemię i skuty. Następnie policjanci zabrali go do radiowozu.

"Michał znów skuty i przewieziony na Wilczą. Bo chciał wyjść na dwór. Przemoc policji. S****ysyństwo" - skomentowali interwencję przedstawiciele pubu PiwPaw. Zamieścili też nagranie, na którym widać policjantów przyciskających mężczyznę do ziemi i słychać jego krzyk. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Komendę Rejonową Policji w Warszawie-Śródmieściu. Czekamy na odpowiedź.

Od początku roku w pubie PiwPaw policja z rażącym naruszeniem prawa interweniowała kilkanaście razy. Za każdym razem kierowano do sądu wnioski o ukaranie właścicieli grzywną, jednak lokal był otwarty, tyle że formalnie pod różnymi nazwami. Na początku organizowano w nim szkolenia z umiejętności interpersonalnych, a szklanki i butelki z piwem były jedynie rekwizytami. Następnie PiwPaw funkcjonowało jako Warszawskie Muzeum Kapsli, by po dwóch tygodniach zmienić się w Basen Piwny.

Właściciel pubu tłumaczył wtedy, że w III kwartale 2019 roku miał 3,7 mln zł przychodów, a w III kwartale 2020 roku - 425 tys. zł. Jak wyliczał, to 87-procentowy spadek przy kosztach na tym samym poziomie. Tłumaczył, że musiał otworzyć lokal, aby nie zbankrutować.

Przedsiębiorcy działają legalnie

Działania Sanepidu i policji są bezpośrednim naruszeniem art. 231 Kodeku Karnego. Żaden urzędnik nie ma prawa zamykać komukolwiek biznesu i będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej i cywilnej, z odszkodowaniami włącznie, które mogą sięgnąć wielu milionów złotych. 
Prawo własności jest święte, a jego naruszenie może skutkować buntem społecznym o skali, której do tej pory w Polsce nie było – piszą przedsiębiorcy i wzywają policję oraz sanepid do masowego przechodzenia na zwolnienia lekarskie, aby uniknęli odpowiedzialności za polityczne polecenia swoich mocodawców. Jednocześnie przypominają, że odpowiedzialność z tytułu sprawstwa kierowniczego ponosi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Naruszenie konstytucji

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wykonywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnienia ustawy.

Natomiast ograniczenia, nakazy i zakazy zostały bowiem nałożone na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym zgodnie z tymi przepisami, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów można nałożyć jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem RM taka sytuacja nie zachodziła.

 

Link do wpisywania urzędników i funkcjonariuszy, którzy łamią Konstytucje i obowiązujące prawo. W przyszłości będą sprawiedliwie osądzeni.

Ludzie PIS - Spis osób wspierających nadużycia (kliknij)(link is external)(link is external)

Nie tylko należy pozywać i wszczynać postępowania karne w stosunku do funkcjonariuszy i urzędników państwowych, którzy realizują bezprawne rozporządzenia sprzeczne z Konstytucją, ale należy również upubliczniać ich wizerunki, ponieważ dopuszczają się rażącego przestępstwa i tylko ujawnienie ich wizerunków pozwoli na skutecznie ściganie zamaskowanych przestępców.

Autor: 
zzz
Źródło: 
plportal.pl
video: 

Reklama

plportal.pl