STRAŻ MIEJSKA JAK BANDYCI. ZA BRAK MASECZKI GAZUJĄ, GLEBUJĄ I SKUWAJĄ SUWERENA

Reklama

pt., 03/05/2021 - 06:56 -- zzz

Do skandalicznego incydentu z udziałem dwóch strażników miejskich doszło w Ełku. Strażnicy miejscy, widząc przechodnia bez maski, użyli siły fizycznej i gazu obezwładniającego. Zajście nagrała kobieta zbulwersowana brutalnością nadgorliwych bezrozumnych "Zomowców", których chronił mundur straży miejskiej.

Do zdarzenia doszło w Ełku na ul. Elizy Orzeszkowej. Mężczyzna, który poruszał się bez maseczki został zatrzymany przez strażników miejskich. Funkcjonariusze prysnęli w jego stronę gazem pieprzowym i powalili go na ziemię.

Gazem po oczach i kajdanki za brak maski

Na nagraniu, które trafiło do sieci widać jak strażnicy obchodzą się z mężczyzną. Jeden z funkcjonariuszy cały czas mocno go trzymał, a drugi na nim siedział, aby móc założyć mu kajdanki.

W tle słychać oburzonych świadków zdarzenia. Z ich rozmów wynika, że zatrzymany zawinił jedynie brakiem maseczki i nie zrobił nic, co wymusiłoby na strażnikach tak brutalną interwencję.

Sam zatrzymany prosił świadków o telefon na policję. Cały czas powtarzał, że jedynie rozmawiał na ulicy i został bezpodstawnie zaatakowany gazem.

 

Czy po to płacimy podatki, aby służby realizowały bezprawne obostrzenia wprowadzone w drodze rozporządzenia, a nie ustawy?

Nielegalne obostrzenia:

Rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego (art 92 ust. 1 Konstytucji), a tym samym narusza również zasadę praworządności tj. art 7 Konstytucji: 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Organ władzy publicznej tj. w tym wypadku Rada Ministrów przekroczyła ustawowe upoważnienie.

Obowiązek noszenia maseczek stanowi ograniczenie sfery naszych wolności obywatelskich. Wolności osobistej można pozbawić człowieka (np. posyłając go do więzienia) lub ograniczyć ją (np. orzekając o tym, że musi wykonać 80 godzin prac społecznych w miesiącu). Trybunał Konstytucyjny w swoich wyrokach definiuje wolność osobistą jako “możliwość podejmowania przez jednostkę decyzji zgodnie z własną wolą, dokonywania swobodnego wyboru postępowania w życiu publicznym i prywatnym, nieograniczonego przez inne osoby”. Jeżeli narzucasz komuś, że w przestrzeni publicznej trzeba nosić coś co zasłania pół Twojej twarzy to tym samym ograniczasz jego wolność osobistą. A skoro tak to takie ograniczenie wolności powinno być  wprowadzone w ustawie (art 31 ust. 3 oraz 41 ust. 1 Konstytucji):

art. 31 ust. 3 Konstytucji: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 41 ust. 1 Konstytucji: Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Wniosek o uchylenie mandatu za brak maseczki - wzór

W załączeniu, na podstawie powyższej analizy przygotowałem wniosek o uchylenie mandatu za brak maseczki. Uwaga – jest to wzór przystosowany wyłącznie do momentu wydania nowego rozporządzenia na podstawie nowej ustawy, na starych zasadach. (Aktualizacja: wzór nieaktualny od 2.12.2020 r.)

Wniosek o uchylenie mandatu za brak maseczki.

Żebyśmy mieli jeszcze jasność, po raz kolejny powtórzę – nie zachęcam i nie nakłaniam do nienoszenia maseczki. Tylko noszenie maseczki daje 100 % pewność, że nie będziesz musiał płacić grzywny. Jeśli nie nosisz maseczki musisz liczyć się z tym, że w przypadku interwencji policji swoich racji będziesz musiał dowodzić przed sądem. 

 

Autor: 
zzz
Źródło: 
plportal.pl
video: 

Reklama

plportal.pl