Wizyta przedstawicieli Państwowej Służby Penitencjarnej Ukrainy w Polsce

Reklama

wt., 03/15/2016 - 22:06 -- Anonim (niezweryfikowany)

22 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej gościli przedstawiciele ukraińskiego więziennictwa. Podczas spotkania reprezentujący Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej „Pomerania” Jacek Filipowski przekazał zastępcy Szefa Ukraińskiej Państwowej Służby Penitencjarnej Sergiejowi Ominovskyiemu dokumentację projektową jednostki penitencjarnej. Plany te zostaną wykorzystane przy budowie nowoczesnego więzienia na Ukrainie.

W rozmowach uczestniczyli również zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artur Dziadosz, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Włodzimierz Paszkowski, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Departamentu Budżetu Państwowej Służby Penitencjarnej Ukrainy Oleksandr Kotsupal, Kierownik Instytutu Służby Penitencjarnej Yevgen Barash, Szef Państwowej Służby Penitencjarnej Ukrainy w Obwodzie chmielnickim Andrii Masiuta.

Celem wizyty ukraińskich gości była wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania naszych systemów penitencjarnych oraz organizacji szkolenia zawodowego funkcjonariuszy. W tym kontekście omówiono możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i Państwowym Instytutem Służby Penitencjarnej Ukrainy.

Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. prałat Paweł Wojtas poruszył tematykę opieki duszpasterskiej i rolę posługi kapłańskiej w procesie resocjalizacji więźniów.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Źródło: https://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,38409,wizyta-przedstawicieli.html

Reklama

plportal.pl