Plany i decyzje finansowe dotyczące Służby Więziennej

Reklama

pon., 03/14/2016 - 23:17 -- Anonim (niezweryfikowany)

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy budżetowej na rok 2016, który 30 stycznia br. został przyjęty przez Sejm RP, zakłada wzrost wynagrodzeń w Służbie Więziennej.

Dla funkcjonariuszy Służby Więziennej zostanie podniesiona wielokrotność kwoty bazowej do 3,01 (obecnie wartość ta wynosi 2,87). Spowoduje to wzrost przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy o 197 zł brutto w 2016 r. Miesięczna stawka za stopień służbowy dla każdego funkcjonariusza Służby Więziennej wzrośnie o 175 zł. Ponadto planuje się podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy zajmujących stanowisko służbowe młodszego referenta o 145 zł.

Dla pracowników cywilnych więziennictwa zaplanowano 6% wzrost wydatków na wynagrodzenia i przeciętny wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 205 zł.

Konsekwencją wzrostu najniższego uposażenia zasadniczego w Służbie Więziennej będzie podwyższenie o 50 zł świadczenia realizowanego w postaci dopłaty do wypoczynku przysługującego funkcjonariuszowi oraz każdemu z członków jego rodziny.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Źródło: https://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,38106,plany-i-decyzje-finansowe.html

Reklama

plportal.pl