Czy więzienia są potrzebne wymiarowi sprawiedliwości i społeczeństwu?

Reklama

wt., 03/15/2016 - 21:13 -- Anonim (niezweryfikowany)

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe pt.: „Czy więzienia są potrzebne wymiarowi sprawiedliwości i społeczeństwu?”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu. Podczas spotkania wręczono nagrodę za najlepszy program resocjalizacji.

Seminarium naukowe zainaugurowali Prezes Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego - prof. dr hab. Piotr Stępniak i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu - płk Grzegorz Fedorowicz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich - Krzysztof Olkowicz, Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - Piotr Hejduk, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej - płk Andrzej Leńczuk, Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - ppłk Krzysztof Jędrzejak oraz przedstawiciele sądownictwa, środowisk naukowych, studenci i reprezentanci jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Podczas spotkania wręczono nagrodę, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Penitencjarne za najlepszy program resocjalizacyjny, autorce programu „Barwy nadziei - Arteterapia” - mł. chor. Agnieszce Remez z Zakładu Karnego w Zarębie.

Zorganizowany w Poznaniu panel dyskusyjny pt.: „Czy więzienia są potrzebne wymiarowi sprawiedliwości i społeczeństwu?” to znakomity przykład twórczego, wielośrodowiskowego spojrzenia na problematykę zagadnień penitencjarnych.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Źródło: https://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,37858,czy-wiezienia-sa-potrzebne.html

Reklama

plportal.pl