CBA: W 2016 r. odnotowano blisko 26 tys. przestępstw korupcyjnych

Reklama

pt., 12/29/2017 - 11:06 -- zzz

W 2016 r. policja oraz inne służby odnotowały blisko 26 tys. przestępstw korupcyjnych, wszczęto wtedy blisko 2 tys. postępowań w sprawach korupcyjnych, a za tego rodzaju przestępstwa skazano ponad 2,6 tys. osób - wynika z przygotowanej przez CBA "Mapy korupcji".

Cytat

Jak zaznaczyło CBA, największa liczba rejestracji dotyczyła przestępstw popełnionych na terenie województwa śląskiego (8 tys. 948), a następnie małopolskiego (7 tys. 310)

"Liczba zarejestrowanych w 2016 r. przestępstw korupcyjnych wzrosła, w porównaniu z 2015 r., o ponad 45 proc." - zaznaczono w tym opracowaniu.

Jak wynika z opracowania - zamieszczonego na portalu antykorupcja.gov.pl - w zeszłym roku CBA ujawniło korzyści majątkowe o wartości ponad 25 mln zł, zabezpieczyło także mienie o wartości 29 mln zł. Z kolei sprawy korupcyjne prowadzone przez policję pozwoliły ujawnić korzyści majątkowe o wartości około 9 mln zł; policja zabezpieczyła także mienie warte blisko 6 mln zł.

 

Spośród 25 tys. 968 zarejestrowanych przestępstw korupcyjnych ponad 67 proc. (17 tys. 531) stanowiły czyny polegające na poświadczeniu przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej - za co grozi do ośmiu lat więzienia.

Przestępstwa z tej kategorii dopiero po raz drugi umieszczane są w publikowanych corocznie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne "Mapach korupcji". W zeszłorocznym opracowaniu - dotyczącym 2015 r. - poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści stanowiły blisko połowę (8 tys. 797) spośród 17 tys. 790 zarejestrowanych wówczas przestępstw korupcyjnych.

Wśród pozostałych ujawnionych w zeszłym roku przestępstw korupcyjnych łącznie 6 tys. 447, to przestępstwa z art. 228 i 229 Kodeksu karnego, czyli przyjmowanie korzyści przez osobę pełniącą funkcję publiczną lub udzielanie korzyści takiej osobie. Sporadycznie rejestrowane są także czyny korupcyjne kwalifikowane na podstawie przepisów spoza Kodeksu karnego. W zeszłym roku ujawniono na przykład jedno przestępstwo z przepisów ustawy o sporcie mówiącego m.in. o pośrednictwie i korupcji w celu ustalenia wyników sportowych. Zarejestrowani też jeden czyn z przepisów ustawy o refundacji mówiących o korupcji w obrocie lekami.

"Przeważającej liczby rejestracji - blisko 98 proc. - dokonała policja" - wskazano w opracowaniu. Spośród wszystkich odnotowanych przestępstw korupcyjnych policja zarejestrowała 25 tys. 396, CBA - 276, prokuratura - 165, Straż Graniczna - 84, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 26, a Żandarmeria Wojskowa - 21.

Jak zaznaczyło CBA "największa liczba rejestracji dotyczyła przestępstw popełnionych na terenie województwa śląskiego (8 tys. 948), a następnie małopolskiego (7 tys. 310). Najmniej rejestracji z 2016 r. dotyczyło przestępstw popełnionych na terenie województwa zachodniopomorskiego (254) i kujawsko-pomorskiego (327)".

Ponadto - jak poinformowano - w zeszłym roku 2 tys. 407 osób usłyszało zarzuty w sprawach korupcyjnych. "W 2016 r. za przestępstwa korupcyjne skazano 2 tys. 623 osoby. Zdecydowana większość wydanych orzeczeń dotyczyła przestępstwa przekupstwa (art. 229 Kk) - 1 tys. 228 przypadków" - dodano.

"Za popełnienie przestępstw korupcyjnych najwięcej osób skazano w 2016 r., podobnie jak w 2015 r., na terenie województw: śląskiego - 573 i mazowieckiego - 384. Województwem, w którym w 2016 r. skazano za przestępstwa korupcyjne najmniej osób, było opolskie (26)" - wskazano.

 

Spośród osób prawomocnie skazanych wyroki usłyszało 2 tys. 186 mężczyzn i 437 kobiet. "Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości na temat skazanych recydywistów potwierdzają, że sprawcy przestępstw korupcyjnych bardzo rzadko są ponownie karani za ten rodzaj czynu zabronionego" - napisało CBA.

"Nie ulega wątpliwości, że przestępczość korupcyjna narusza podstawowe zasady funkcjonowania państwa, spowalniając jego rozwój ekonomiczny i wpływając na obniżenie poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa obywateli. Dlatego tak ważna jest walka z tą patologią - ściganie sprawców przestępstw, ale również popularyzacja wiedzy o źródłach i sposobach przeciwdziałania zagrożeniom" - napisał we wstępie do opublikowanej po Świętach "Mapy korupcji za 2016 r." szef CBA Ernest Bejda.

 

Autor: 
---
Źródło: 
pap/interia

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Zaznacz:

Reklama

plportal.pl