Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać mandaty karne za wykroczenia

Reklama

śr., 12/01/2021 - 05:57 -- zzz

Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli nakładać mandaty karne za wykroczenia związane z przebywaniem przez osoby nieuprawnione na obszarze przygranicznym objętym zakazem przebywania - to zakłada projekt rozporządzenia, który we wtorek wieczorem opublikowało MSWiA.

 

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra MSWiA w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Projekt jest związany z opublikowaną we wtorek w Dzienniku Ustaw nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej, która m.in. zakłada kary za nieuprawnione przebywanie w strefie objętej zakazem. W związku ze zmianą rozszerzony zostanie katalog wykroczeń zawartych w rozporządzeniu z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze SG mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Znowelizowane rozporządzenie umożliwi funkcjonariuszom SG nakładanie mandatów za wykroczenia związane z przebywaniem przez osoby do tego nieuprawnione na obszarze objętym zakazem.

Zakaz przebywania wprowadzony na tym samym obszarze, co stan wyjątkowy

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży poinformował we wtorek, że zakaz przebywania na terenie przygranicznym zostanie wprowadzony na takim samym obszarze, w jakim obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli w pasie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią.

Zakaz zostanie wprowadzony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji i będzie na początek obowiązywał przez trzy miesiące. Umożliwia to nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział wieczorem, że rozporządzenie wyda jeszcze we wtorek.

Przepisy nowelizacji umożliwiają wprowadzenie zakazu na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Kto będzie wyłączony z zakazu?

Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie.

Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Autor: 
zzz
Źródło: 
interia

Reklama

plportal.pl