Po 25 lat służby na emeryturę

Reklama

śr., 06/05/2019 - 21:04 -- zzz

1 lipca mają się zmienić zasady przechodzenia funkcjonariuszy na emerytury. Osoby, które rozpoczęły służbę 1 stycznia 2013 r., nie będą już musiały czekać na zakończenie aktywności zawodowej do ukończenia 55. roku życia. Wystarczy, że będą miały 25 lat służby. Rozwiązanie to będzie obowiązywało we wszystkich służbach mundurowych.

Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd ma go przyjąć w II kw. tego roku.

- To efekt porozumienia ze stroną rządową - wyjaśnia Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

Porozumienie zostało podpisane 8 listopada 2018 r. przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz stronę społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

To nie koniec dobrych wiadomości dla funkcjonariuszy. Zmienią się też zasady rozliczania nadgodzin. Zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) rekompensata pieniężna przysługuje wyłącznie za wykonywanie zadań w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 tej ustawy.

W zamian za pracę w nadgodzinach policjantowi przysługuje roszczenie o udzielenie równoważnego z nią czasu wolnego. W praktyce z oddawaniem dni wolnych bywa jednak różnie, bo zdarza się, że ze względu na trzymiesięczny okres rozliczeniowy policjanci nie mają jak odebrać przysługującego im czasu wolnego. Wskazane jest więc wprowadzenie zmian w przepisach pozwalających na zapewnienie właściwego planowania i ewidencjonowania czasu służby policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Właśnie z tego powodu mają być wprowadzone nowe regulacje w ustawach pragmatycznych poszczególnych formacji dotyczące rekompensaty pieniężnej w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby.

Czas służby ma być określany w okresach rozliczeniowych od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia. Dzięki dłuższemu okresowi rozliczeniowemu funkcjonariuszowi łatwiej będzie odebrać czas wolny od służby (przysługujący w tym samym wymiarze co nadgodziny).

Jeśli mu się to nie uda, będzie miał prawo do rekompensaty pieniężnej (chyba że w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego wystąpi z wnioskiem o udzielenie mu czasu wolnego od służby). Rekompensata ma wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego (wraz z dodatkami o charakterze stałym) należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Tylko w przypadku strażaków będzie inna - równa 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym.

Etap legislacyjny: Projekt ustawy wpisany do harmonogramu prac rządu

Autor: 
Bożena Wiktorowska
Źródło: 
Dziennik Gazeta Prawna

Reklama

plportal.pl