Spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Reklama

śr., 03/16/2016 - 19:34 -- Anonim (niezweryfikowany)

W dniu 1 marca odbyło się spotkanie kierownictwa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego. Omówione zostały sprawy zgłaszane przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego oraz wytyczne w sprawie sankcjonowania naruszeń w zakresie przekroczeń dopuszczalnej masy i nacisków na oś pojazdu w transporcie międzynarodowym. W drugiej części spotkania uczestniczyli także przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Rozmowy dotyczyły aktualnych problemów, z którymi zmaga się branża transportowa w ostatnim czasie, w tym także wznowienia realizowania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej. Na zakończenie zadeklarowano chęć organizacji tego typu spotkań w przyszłości, skupiających szerokie grono ekspertów reprezentujących zarówno służby kontrolne jak i przewoźników drogowych.

Źródło: https://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/spotkanie-z-wojewodzkimi-inspektorami-transportu-drogowego-oraz-zrzeszeniem-miedzynarodowych-przewoznikow-drogowych

Reklama

plportal.pl