Świętokrzyskie Odkrycie SWA

Reklama

śr., 09/14/2016 - 22:02 -- Anonim (niezweryfikowany)

Ruszają zapisy na kolejne warsztaty (Odkrycie SWA) będące częścią programu „Odznaka Skautów Świata”. Warsztaty odbędą się na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w dniach 7-9 października.

Odkrycie to pierwszy etap w programie Odznaki Skautów Świata. Chodzi w nim o to, by poznawać globalne problemy, a później powiązać je z lokalnym kontekstem. Podczas Odkrycia wędrownik/akademik poznaje stawiane przed nim wyzwania i uczy się na nie reagować. Po nabyciu odpowiednich umiejętności może rozpocząć opracowywanie projektu rozwiązującego problematyczne kwestie. Odkrycie to przygoda, która trwa kilka dni (minimum 21 godzin).

„Odznaka Skautów Świata” to jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Aby ją zdobyć każdy z uczestników musi zrealizować dwuelementowy program związany z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym.
Uczestnik realizując program musi:

  1. Odbyć 21-godzinne szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).
  2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem
    lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).

Więcej na temat idei „Odznaki Skautów Świata” znajdziecie w wytycznych programowych zamieszczonych w CBP

Odkrycie SWA odbędzie się na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a jego tematyką będzie ekologia i puszczaństwo. Koszt udziału w szkoleniu to 35 zł. Zgłoszenia można dokonać na adres gajusz@zhp.net.pl w terminie do 30 września 2016 roku. Ilość miejsc ograniczona do 30.

Monika Kubacka

Dział: 

Reklama

plportal.pl